Italiano
 

Nova elektronska osebna izkaznica

mercoledì, 07 marzo 2018

 

Občina Števerjan – Comune di San Floriano del Collio bo v drugi polovici marca 2018 pričela izdajati elektronske osebne izkaznice (carta d’identità elettronica - C.I.E.), ki bodo zamenjale trenutno osebno izkaznico v papirnati obliki. To bo še vedno možno pridobiti, a le na podlagi dokazanih izrednih okoliščin, na primer iz zdravstvenih razlogov, zaradi potovanja, občinskih volitev, sodelovanja na javnih natečajih in razpisih ali v primeru, da je oseba vpisana v Matični register italijanskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini (A.I.R.E.). 

 

Značilnosti nove osebne izkaznice

 

Nova elektronska osebna izkaznica je identifikacijski dokument državljana, ki omogoča, da njen imetnik z gotovostjo dokaže svojo istovetnost tako na državnem ozemlju kot v tujini. Je potovalni dokument, ki velja v vseh državah Evropske unije in v državah, s katerimi je Italija podpisala ustrezne sporazume.  

Narejena je iz plastičnega materiala velikosti kreditne kartice in vsebuje mikroprocesor za shranjevanje informacij, ki so potrebne za preverjanje identitete imetnika, vključno s primarnimi biometričnimi podatki (fotografija) in sekundarnimi biometričnimi podatki (digitalni prstni odtis). Kartica je prilagojena veljavnim mednarodnim standardom iz področja varnosti ter preprečevanja kloniranja in ponarejanja elektronskih dokumentov.
Na hrbtni strani kartice je davčna številka zapisana tudi kot črtna koda.

Papirnate in elektronske osebne izkaznice, ki so bile izdane v preteklosti, ostanejo veljavne do njihovega datuma zapadlosti. 

 

Veljavnost za odhod v tujino

 

Elektronsko osebno izkaznico se lahko izda kot veljavno ali neveljavno za odhod v tujino. Ko ni veljavna za odhod v tujino, je to navedeno na dokumentu. Izkaznico se vedno izdaja kot neveljavno za odhod v tujino polnoletnim in mladoletnim tujim državljanom (članic in nečlanic EU).
Seznam držav, v katere lahko potujete z osebno izkaznico, se nahaja na spletni strani http://www.viaggiaresicuri.it/, kjer lahko preverite državo, ki vas zanima.
Mlajši od 14 let lahko z osebno izkaznico potujejo v tujino v spremstvu starša ali osebe, ki opravlja starševsko vlogo oz. z izjavo, ki jo izda, kdor lahko poda soglasje ali pooblastilo in je potrjena na Kvesturi ali konzularnih uradih. Na izjavi je potrebno navesti ime osebe/ustanove/prevoznika, ki mu je bil mladoletnik zaupan.   

 

Kdo jo lahko pridobi

 

Elektronska osebna izkaznica se izda vsem državljanom (brez starostne omejitve), ki so vpisani v registru prebivalstva Občine Števerjan. Zanjo lahko zaprosijo tudi državljani Evropske skupnosti in drugih držav, ki prebivajo v občini, vendar v tem primeru osebna izkaznica ne velja za potovanje v tujino. 


Mladoletne osebe, ki bi želele pridobiti veljaven dokument za potovanje v tujino, morajo imeti pisno dovoljenje obeh staršev. Za izdajo dokumenta na občinski upravi zaprosijo v spremstvu oseb, ki nosijo starševsko odgovornost (starša ali skrbnik) in imajo s seboj veljaven osebni dokument. Skrbniki morajo predložiti tudi odločbo o imenovanju. Mladoletna oseba se lahko zglasi tudi v spremstvu enega samega starša, pod pogojem, da ima s seboj soglasje drugega starša in fotokopijo njegovega osebnega dokumenta (glej obrazec "ASSENSO MINORI.pdf")


Na podlagi 4. člena Ministrskega odloka 23. december 2015 lahko za novo elektronsko osebno izkaznico zaprosite izključno iz naslednjih razlogov: 

 • prva izdaja,
 • izguba ali kraja tekom njene veljavnosti ob predložitvi prijave ustreznim organom,
 • obraba osebne izkaznice tekom njene veljavnosti na podlagi predhodnega vpogleda s strani anagrafskega uradnika,
 • potek veljavnosti (obnovo osebne izkaznice lahko opravite v roku 180 dni pred predvideno zapadlostjo).

 


Trajanje in obnova

 

 • 3 leta za mladoletne osebe, ki so mlajše od 3-eh let,
 • 5 let za mladoletne osebe od 3. do 18. leta starosti,
 • 10 let za polnoletne osebe.


Za obnovo dokumenta lahko zaprosite 6 mesecev pred datumom zapadlosti, ki se ujema z rojstnim datumom imetnika. 
Obnova se ne opravi v primeru sprememb civilnega statusa, naslova prebivališča ali poklica, ker je osebna izkaznica identifikacijski dokument in ne potrdilo o anagrafskih podatkih. 

 

Kako jo lahko pridobite

 

Za izdajo nove osebne izkaznice je zaželjeno, da si svoj termin rezervirate, tako da pokličete Demografski urad na telefonsko številko 0481 884 135 int. 2.


Dokumenti, ki jih morate predložiti za izdajo elektronske osebne izkaznice:

 

 • novejša fotografija (na dan predložitve naj ne bo starejša od 6-ih mesecev), velikosti 3,5 x 4,5 cm. Ozadje slike naj bo nevtralno, obraz naj pokriva 70 % fotografije, glava ne sme biti nagnjena ali pokrita, oči in obraz morajo biti vidni (slike v skladu z ICAO). Glava je lahko izjemoma pokrita iz verskih razlogov, vendar pod pogojem, da je obraz dobro viden (predpisi Minsitrstva za notranje zadeve glede slik za potne liste, ki se uporabljajo tudi za osebno izkaznico),
 • zdravstvena izkaznica,
 • osebna izkaznica, ki je potekla ali bo kmalu potekla. V primeru izgube ali kraje tudi originalno prijavo izgube ali kraje prejšnje osebne izkaznice, ki jo opravite na ustreznem uradu,
 • v primeru mladoletnih oseb v spremstvu enega starša, soglasje za izdajo izkaznice, ki je veljavna za odhod v tujino,
 • veljavno dovoljenje ali kartica za prebivanje in potni list ali dokument, ki dokazuje istovetnost tuje mladoletne osebe (iz države članice ali nečlanice EU), ki ga izda država izvora in katerega je treba predložiti v primeru prve izdaje osebne izkaznice,
 • z dopolnjenim 12. letom starosti sta podpis na osebni izkaznici in odvzem prstnih odtisov obvezna.


Elektronsko izkaznico izdaja in pošilja inštitut Poligrafico dello Stato. Predviden čas dostave po pošti je 10 dni od datuma oddaje vloge na naslov, ki ga navedete na njej. Izkaznico lahko prevzame le oseba, ki je navedena na vlogi (v primeru polnoletnih oseb je to sam lastnik dokumenta ali pooblaščena oseba. V kolikor za prevzem vašega dokumenta pooblaščate drugo osebo, je pooblaščena oseba edina, ki ga lahko prevzame).  


Izpolnjevanje vloge za izdajo izkaznice predvidoma traja 15 do 20 minut, oz. kolikor je potrebno za odvzem prstnih odtisov, skeniranje in odvzem fotografije, tiskanje in skeniranje podpisa lastnika elektronske osebne izkaznice.  

 

Cena

 

Strošek izdaje elektronske osebne izkaznice znaša 22,00 evrov.

 

Druge informacije (Darovanje organov)

 

Postopek izdaje elektronske osebne izkaznice polnoletnim osebam predvideva tudi možnost (ne obveznost), da na ustreznem obrazcu izrecno navedete, da soglašate ali odklanjate darovanje organov in/ali tkiv v primeru svoje smrti.  


Vaša izbira se vnese v informativni sistem Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) in se lahko naknadno kadarkoli spremeni preko lokalne A.S.L. oz. ob vsaki obnovi elektronske osebne izkaznice.
Več informacij o tem je na voljo na spletni strani ministrstva za zdravje na naslovu: http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=222.

 

Uporabne povezave