Italian
 

Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile - nascite 2018 e 2019 - Deželna spodbuda ob rojstvu otroka in za zaposlene mamice - rojstva 2018 in 2019

mercoledì, 04 aprile 2018

 

Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile - nascite 2018 e 2019

 

Si comunica che le domande di incentivo alla natalità per i bambini nati/adottati nel 2018 non presentate entro i termini dei 90 giorni dalla nascita/adozione, possono essere ammesse in ragione delle disposizioni previste alla L.R. 28/2018, art. 7, commi da 6 a 9. Tali domande vanno presentate entro e non oltre i 90 giorni dal giorno di entrata in vigore della norma, pertanto il termine scade perentoriamente il 3 aprile 2019. L'assegno verrà riconosciuto per sole due annualità (2019 e 2020).

 

Deželna spodbuda ob rojstvu otroka in za zaposlene mamice - rojstva 2018 in 2019

 

Prošnje za finančno spodbudo ob rojstvu otroka za otroke, ki so rojeni/posvojeni v letu 2018 in katere niso bile predložene v roku 90-ih dni od rojstva/posvojitve, se lahko sprejmejo na podlagi določb iz šestega do devetega odstavka, 7. čl. D.Z. št. 28/2018. Te prošnje je treba predstaviti najpozneje v roku 90-ih dni od datuma začetka veljavnosti omenjenega zakona, s čimer rok zapade dne 3. aprila 2019. Finančna spodbuda se dodeli za obdobje dveh let (2019 in 2020).